ADAMIS GUSZTÁV
BIOARS POETICAGALÉRIAMEGBÍZÁSOKVÁSÁRLÁS
gusztav@GusztavAdamis.com • +36.26.311981 • 2000 Szentendre, Zrinyi u. 24.

ARS POETICA

 

INTUITÍV MODELLEZÉS - KONSTRUKTÍV VITALIZMUS

A figyelem a személyest meghaladó, mindenkiben közös, kollektív, egyetemes, belsôképpen megélt idôtlen tartalmakra irányul. A képi – formai megjelenítés emblematikusan tömörített, összegzô.

A tudatalatti rétegekhez kötôdô intuitív – imaginatív vizuális jelrendszer az organikus világ szûletési, teremtôdési folyamatait modellezi. A természet belsô strukturáit, a formák és a szinek belsô feszûltségét absztrakt módon jeleníti meg.

Az egyedibôl kiindulva és azt meghaladva az általános érvényût igyekszik interpretálni. E képessége alkalmassá teszi egy egyetemes érvényû kollektív szimbolika megteremtésére.

Az így megformálódó képi architekturával egy új ornamentális nyelv jön létre, a konstruktív vitalizmus, mely a formák mozaikszerüen kapcsolódó archetípusaiból építkezik.

A konstruktív vitalizmus egyetemes érvényû jelrendszer, mely kiterjeszthetô a festészet, a szobrászat és a formatervezés teljes spektrumára.